به گزارش امور ايثارگران در مراسم تجليل نظام پيشنهادات شرکت مديريت توليد برق شازند که با حضور مدير عامل سازمان آقاي مهندس بادرستاني و معاونين سازمان و رئيس نظام پيشنهادات و ساير همکاران طي مراسمي در جشن بزرگ انقلاب در بهمن ماه سال جاري برگزار گرديد از آقاي مهندس رضا طاهري برادر معظم شهيد با توجه به پيشنهاد برتر ايشاندر زمينه بيشترين صرفه جويي اقتصادي با عنوان محصور نمودن ايستگاه اسپري سوپر هيت و ري هيت بويلر به جهت جلوگيري از يخ زدگي لوله ها تقدير بعمل آمد و تنديس برتر نظام پيشنهادات به ايشان اهدا گرديد.


توسط آقاي رضا طاهري بكسل سرخود خودرو اختراع گرديد. اين اختراع براي بيرون آوردن خودرو از چاله و يا گل و لاي بدون كمك گرفتن از افراد ديگر يا خودروي يكدكش مي‌باشد و شخص راننده به تنهايي و با استفاده از نيروي موتور اتومبيل خود مي‌تواند خودرو را از محل فوق خارج نمايد.