دستاوردها
 • برنزي مديريت انرژي

  تنديس برنزي جايزه ملي مديريت انرژي

 • دريافت جايزه ملي مديريت مالي ايران

  جايزه ملي مديريت مالي ايران سال 93

 • نشان زرين

  نشان زرين بهبود بهره‌وري

 • آموزش

  برترين‌هاي آموزش در صنعت آب و برق

 • واحد توليدي نمونه

  واحد توليدي نمونه

 • واحد توليدي نمونه لوح شازند

  واحد توليدي نمونه شهرستان شازند

 • رتبه برتر رشد ارزيابي عملكرد

  رتبه برتر رشد ارزيابي عملكرد سال 90

 • تنديس صنعت و معدن

  صنعت و معدن اراك

 • ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي و ديني استانها سال 95

  لوح سپاس ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي و ديني استانها

دستاوردها و افتخارات نيروگاه
تقديرنامه‌ها
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
تقديرنامه‌ها